‘Różne’

Przyjaciel, którym warto się podzielić…..

We współczesnym świecie książka niejednokrotnie przegrywa z komputerem, telewizorem czy innymi ,,cudami” techniki. Stajemy się społeczeństwem czytającym coraz mniej, a przecież powszechnie wiadomo, że czytanie korzystnie wpływa na wszystkie sfery rozwoju, dlatego podjęliśmy różne działania, żeby zainteresować uczniów książkami. Pragnęliśmy pokazać, że książka może stać się prawdziwym przyjacielem, który nie tylko wzruszy, ale także  rozwinie wyobraźnię, wzbogaci zasób słownictwa i nauczy myślenia.

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją ABCXXI prowadzącą pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kampanię społeczną ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Chętni uczniowie klas szóstych przygotowywali wybrane przez siebie fragmenty prozy i prezentowali je młodszym uczniom w bibliotece szkolnej podczas dużych przerw.”Przyjaciel, którym warto się podzielić” to szkolna akcja polegająca na tym, że każdy uczeń szkoły w wyznaczonym terminie od 07 maja do 12 maja mógł przynieść do biblioteki szkolnej książki, które już przeczytał i które chciałby wymienić na inny egzemplarz ze swoimi kolegami i koleżankami na zasadzie „ z ręki do ręki”. W bibliotece powstała celo tzw. półka bookcrossingowa. Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa. Idea krążącej książki narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, jej inicjatorem był Ron Hornbaker. Swój pomysł nazwał bookcrossingiem (po polsku wymiana książek, książko-krążenie, książka w podróży). Obecnie taki sposób wymiany książek jest już znany na całym świecie.  W maju odbyły się spotkania promujące czytanie. W ramach kampanii społecznej ,,Cała Polska czyt dzieciom” zaprosiliśmy do naszej szkoły przedstawicieli różnych zawodów: strażaka, pielęgniarkę ,przedstawicielki Bractwa Kurkowego. Odwiedzili oni klasy I-III oraz grupy „0”. Dorośli czytali dzieciom najpiękniejsze wiersze i bajki swojego dzieciństwa. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na wagę czytania. Pragniemy, żeby dzieci zobaczyły i zapamiętały osoby cieszące się uznaniem społecznym, przedstawicieli różnych zawodów – z książką, czytające ważne dla nich lektury. Wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia dziękujemy! Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. Uśmiechnięte buzie dzieci świadczą o sukcesie i potrzebie takich akcji.

KONKURS WIELKANOCNY

KONKURS WIELKANOCNY

Cele konkursu:

· Zachęcenie młodzieży do poznania obecnych i dawnych tradycji świątecznych charakterystycznych dla kultury polskiej.

· Zapoznanie się z najstarszymi tradycjami, zwyczajami i obyczajami panującymi w różnych regionach Polski.

· Szerzenie świątecznej kultury, symboliki świąt oraz ich narodowego charakteru.

Regulamin konkursu:

W konkursie biorą udział uczniowie IV-VI oraz klas I-III.

Konkurs dla klas IV-VI przewidziany jest w formie pisemnej – testu składającego się z 20 pytań, z którego można uzyskać 36 punktów. Wymagana jest znajomość obecnych i dawnych zwyczajów, obyczajów dotyczących Świąt Wielkanocnych w różnych regionach Polski. Testy do odbioru u koordynatora klubu- p. Sylwii Frenkiel. Wyczerpujące odpowiedzi na pytania należy dostarczyć do 20 marca do sali 207 na II piętrze.

Konkurs dla uczniów klas I-III przewidziany jest w formie plastycznej. Należy wykonać pisankę w sposób pomysłowy , dowolną techniką. Prace należy dostarczyć do  15 kwietnia do sali 207 na II piętrze.


Przebieg konkursu:

1. Zebranie prac konkursowych.

2. Sprawdzenie prac przez komisję konkursową

3. Wyłonienie na podstawie punktacji zwycięzców

4. Wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom.

Organizator: Klub Uczniowski Eventus

Pytania konkursowe:

1. Jak nazywano pierwotnie Święta Wielkanocne? (0-1)

2. Co symbolizuje wielkanocne jajko? (0-1)

3. Czym było jajko w wierzeniach ludowych- wymień co najmniej 3 wierzenia (0-3)

4. Jak nazywamy zdobione jajko? Podaj też inną nazwę (0-2)

5. Z którego wieku pochodzą najstarsze polskie pisanki? (0-1)

6. Kto wprowadził zwyczaj malowania jajek? (0-1)

7. Co symbolizuje baranek wielkanocny i zajączek wielkanocny? (0-3)

8. W którym wieku zajączek dotarł jako tradycja do Polski? (0-1)

9. Z jakiej kultury wywodzi się zwyczaj malowania jajek? (0-1)

10. Wymień co najmniej 2 tradycje wielkanocne odbywające się w różnych regionach Polski, a różniące się od naszego regionu. (0-2)

11. Które zwyczaje i obrzędy wielkanocne wywodzą się z tradycji pogańskich? (0-3)

12. Co rozpoczyna okres obchodów Świąt Wielkanocnych? (0-2)

13. Co jest odpowiednikiem wigilii Bożego Narodzenia w święta Wielkanocne? (0-1)

14. Wymień 2 inne nazwy Niedzieli Palmowej (0-2)

15. Jak nazywa się msza św. odprawiana o 6.00 w Wielką Niedzielę (0-1)

16. Jakie tradycyjne potrawy możemy spotkać na wielkanocnym stole- wymień co najmniej 5. (0-5)

17. Z jaką tradycją związana jest Wielka Sobota? (0-1)

18. Jaki zwyczaj związany jest z drugim dniem Świąt Wielkanocnych i na czym on polega? (0-2)

19. Czego nie może zabraknąć w święconce- koszyczku? (0-2)

20. Kiedy spożywamy święconkę?Wyjaśnij jej znaczenie. (0-1)

Powodzenia!

Biblioteka Miejska w Kościerzynie im. Konstantego Damrota z przeszło sześćdziesięcioletnią tradycją gromadzenia zbiorów posiada ponad 76 tyś. woluminów. W księgozbiorze dominują książki wydane po 1945 roku.
Obok zbiorów książkowych i czasopism biblioteka udostępnia także zbiory specjalne. Wśród nich ważne miejsce zajmuje „książka mówiona” przeznaczona dla ludzi niewidzących, którą można wypożyczyć.
Biblioteka prowadzi także promocje książek, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawy. Od początku dzialalności Klub Uczniowski Eventus angażuje się w prace społeczne na terenie biblioteki. W tym roku bierzemy udział w lekcjach bibliotecznych poprzez przygotowanie krótkich scenek dramowych.

Menu boczne
"Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię" Johann Wolfgang Goette
Wpisy
Sonda

Czy podoba Ci się strona Klubu Eventus?

View Results

Loading ... Loading ...