Klub uczniowski „Eventus” działa w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki od września roku szkolnego 2006/ 2007 roku, kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie. Inicjatorką powstania klubu była mgr Sylwia Frenkiel, która opracowała program działalności. Określa on cele działania klubu, prawa i obowiązki członków, władz i opiekunów. Klub „Eventus” posiada statut i własne logo. Członkowie wprowadzili także element charakterystyczny w ubiorze w postaci identyfikatora. Swoją działalność klub prezentuje na stronie internetowej, w gazetce szkolnej „Nowinki z Jedynki” lub ” Kółka się kręcą”, w prasie i telewizji lokalnej. W ten sposób powstała przestrzeń, w której młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, podejmować inicjatywę, angażować się w życie szkoły i środowiska lokalnego. Plany i zamierzenia klubowiczów są ambitne.