Założycielem i koordynatorem, osobą, która zainicjowała działalność klubu jest Pani mgr Sylwia Frenkiel.