Wesołych świąt!

Wspólne sprzatanie świata

Sprzątanie Świata to  międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja „sprzątanie świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994.  W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

Z chęcią wzięliśmy udział w tym zdarzeniu. Ponadto, aby zachęcić wszystkich do ekologicznego  stylu życia, przygotowaliśmy heppening*, podczas którego wręczaliśmy samodzielnie przygotowane ulotki, dotyczące surowców wtórnych, segregacji odpadów, oszczędzania wody i energii oraz szacunku dla przyrody. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

*Happening-to rodzaj akcji , w którym artysta lub grupa osób wykonuje pewne działanie, często posiadające społeczny wymiar.  Zazwyczaj odbywa się w miejscach publicznych, gdzie gromadzą się duże grupy ludzi.  Samo słowo „happening” zaproponowane przez Allana Kaprowa, miało odnosić się do „czegoś spontanicznego, czegoś co po prostu się wydarza” – co oczywiście trudno uznać za jednoznaczne określenie. . Happening ma  zapraszać obserwatorów do wejścia w sytuację, doświadczenia jej i stania się częścią akcji.

„ Savoir – vivre na co dzień „

„ Savoir – vivre na co dzień ”- to program poświęcony zasadom dobrego wychowania. Dobre maniery, dobre wychowanie, poprawne zachowanie, wszystko to składa się na savoir vivre i oznacza postawę opartą na życzliwości wobec innych osób, uprzejmości, tolerancji, opanowaniu emocji. Nienaganne formy zachowania powinny być naszymi nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa. Nawyki stylu bycia kształtują się już od najmłodszych lat i pozostają na dalsze lata życia dlatego każdy człowiek powinien wiedzieć jak się zachować w różnych sytuacjach : w kinie, w muzeum, w teatrze, w restauracji, na przyjęciu, w środkach masowej komunikacji itp. Uczniowie nie zawsze wiedzą jak i gdzie należy się zachować. Nawet gdy znają zasady bon ton, to niestety niechętnie je stosują. W związku z tym wzięliśmy udział w tym programie, aby naszą wiedzę przekazać innym kolegom i koleżankom. Swoją postawą pokazać im, że można świetnie się bawić i czerpać przyjemność z bycia kulturalnym na co dzień. Dzięki zdobytym podczas realizacji programu doświadczeniom uczniowie powinni z większym szacunkiem traktować siebie i innych, co będzie szansą na budowanie właściwych relacji między nimi, a także wpłynie na zmniejszenie przejawów zachowań agresywnych wśród naszych rówieśników.

Menu boczne
"Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię" Johann Wolfgang Goette
Wpisy
Sonda

Czy podoba Ci się strona Klubu Eventus?

View Results

Loading ... Loading ...