Patron naszej szkoły

Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746 – 1817), generał, bohater narodowy. Pochodził ze średniej szlachty, po ukończeniu szkoły średniej kształcił się w Szkole Rycerskiej, następnie jako stypendysta królewski wyjechał do Paryża. W 1774 roku w stopniu kapitana powrócił do kraju. Jego hasłem i myślą przewodnią było: „

„Wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają prawo do życia, do wolności i szczęścia”.

W 1776 roku Kościuszko wziął udział w walce jako ochotnik z Europy po stronie biednego, uciskanego ludu przez tyranie angielską. Miał wtedy wojskowy stopień pułkownika. Osiem lat swego życia poświęcił tej służbie. Zdobył zaufanie, szacunek, uznanie i miłość ludu, o którego wolność walczył. Stał się bohaterem Stanów Zjednoczonych. W 1784 roku wrócił do Polski, gdzie wielu Polaków dążyło do odzyskania niepodległości. Przygotowali oni plan powstania, które wybuchło 24 marca 1794 roku. Na czele stanął Tadeusz Kościuszko. W tym samym dniu 24 marca 1794 roku Tadeusz Kościuszko, stanąwszy przed wojskiem i tłumnie zgromadzoną ludnością złożył przysięgę: „Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i Niewinna Męka Syna Jego”.
4 kwietnia 1794 roku Kościuszko poprowadził Polaków do zwycięstwa w bitwie pod Racławicami. Zmarł 15 października 1817r. w Szwajcarii. Jego prochy złożono na Wawelu. W sercach Polaków na zawsze pozostało wspomnienie o jednym z naszych największych patriotów – o Tadeuszu Kościuszce.

PATRON NASZEJ SZKOŁY

TADEUSZ KOŚCIUSZKO

Komentarze zablokowane

Menu boczne
"Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię" Johann Wolfgang Goette
Wpisy
Sonda

Czy podoba Ci się strona Klubu Eventus?

View Results

Loading ... Loading ...